Ihara Kenta


(writer)
2009. Honto ni atta! Noroi no Video 35 (DVD)
2010. Honto ni atta! Noroi no Video 37 (DVD)
2010. Honto ni atta! Noroi no Video 38 (DVD)
2010. Honto ni atta! Noroi no Video 39 (DVD)
2012. Noroi no jikenbo (DVD)
2012. Hito-kowa: Honto ni kowainowa ningen (DVD)
2013. Horror Accidental (TV series)
2013. Dusk: Shi wo yobu onna (DVD)
2013. Hito-kowa 2: Honto ni kowainowa ningen (DVD)
2013. Hito-kowa 3: Honto ni kowainowa ningen (DVD)
2014. Shindora: Shuugou juutaku no kyoufu (TV & WEB series)