Dusk: Shi wo yobu onna (DVD)

trans. Dusk: A Woman who bring about Death

New Slect, 2013.4.5, Color

Director: Kodama Kazuto
Writers: Ihara Kenta
Kodama Kazuto
Cast: Moriya Fumio ... Kaneko
Midorikawa Shizuka ... Yuka
Morino Misaki ... Shinohara Yukiko
Tomoda Ayaka ... Sugiura Hitomi
Tokumoto Yuuya ... Sano
DVD: From Naught, FNT-1006 (2013.4.5)