Kaizu Akihiko


(producer)
2000. Shikabane-rei (VIDEO)
2004. Aidorei: Shojo no harawata
2004. Kiseichuu: Killer Pussy (VIDEO)
2011. Ugetsu monogatari: Wakazuma no tatari
2011. Miminashi Houichi: Onryou-hime
2011. Moudoku Y-dan: Ama-terasu-oomikami (DVD)
2012. Genkai eros kyouten: Kumo no ito (DVD)
2012. Genkai eros kyouten: Taketori monogatari, Moon Princess (DVD)
2012. Genkai eros kyouten: Shuten-douji (DVD)