Ugetsu monogatari: Wakazuma no tatari

trans. Tales of Ugetsu: Curse of a Young Wife

Star Board, 2011.7.16, Color

Producers: Kaizu Toshiyuki
Kaizu Akihiko ... planner
Ide Masaaki
Director: Kawasaki Hiroyuki (II)
Writer: Kawasaki Ribon
Photo: Nakase Kei
Cast: Hanai Meisda
Miyazaki Shiho
Suzuki Shouichi
Matsubara Makoto
Satomi Youko
Numata Daisuke
Minami Tomoyuki
Yuki
Don
Arai Akie
Hayakawa Takeshi
Numata Shingo
DVD: Albatros Film, DJM-028 (2011.8.3)