Miminashi Houichi: Onryou-hime

trans. Houichi the Earless: Ghost Princess

Star Board, 2011.7.16, Color

Producers: Kaizu Toshiyuki
Kaizu Akihiko ... planner
Ide Masaaki
Director: Kawasaki Hiroyuki (II)
Writer: Kawasaki Ribon
Photo: Nakase Kei
Music: Riquo
Cast: Sakurai Yuuko ... a princess
Himekawa Kiyoha ... a nun
Kamachi Takanori ... Houichi
Satomi Youko
Shujimi
Numata Shingo
Yuki
Arai Akie
Hayakawa Takeshi
Araki Kenji
Suzuki Shouichi
Minami Tomoyuki
Numata Daisuke
DVD: Albatros Film, DJM-029 (2011.9.2)