Yamanouchi Daisuke


(director)
1994. Chi no aka ni somero!
1999. Dead A Go! Go! (VIDEO)
1999. Muzan-e: AV gal satsujin video ha sonzai shita! (VIDEO)
2011. Noroi no gotouchi densetsu: Hokkaidou Touhoku-hen (DVD)
2011. Noroi no gotouchi densetsu: Tokyo-hen (DVD)
2011. Noroi no gotouchi densetsu: Kanagawa-hen (DVD)
2013. Zombie Bride (DVD)
2014. Half zombie: Dead or alive (DVD)
2014. Undead Cemetery (DVD)

(writer)
1994. Chi no aka ni somero!
1999. Dead A Go! Go! (VIDEO)
1999. Muzan-e: AV gal satsujin video ha sonzai shita! (VIDEO)
2009. All Night Long: Daredemo yokatta
2013. Zombie Bride (DVD)
2014. Undead Cemetery (DVD)
2014. Joyuurei (2014) (DVD)

(producer)
1994. Chi no aka ni somero!
1999. Dead A Go! Go! (VIDEO)
1999. Muzan-e: AV gal satsujin video ha sonzai shita! (VIDEO)

(music)
2013. Zombie Bride (DVD)

(other)
1994. Chi no aka ni somero!