Half zombie: Dead or alive (DVD)


2014.3.5, Color, 74 mins., R-15 rated

Producers: Takazawa Yoshiki
Dokko Youhei
Director: Yamanouchi Daisuke
Cast: Sakura Kokomi... Juri
Kunitake Aya ... Karen
Shinra Manzou ... Motoya Saburou
Kubota Hironari ... Takeru
Takemoto Taishi ... Aramaki Kousuke
Salmon Sakeyama ... Souya a butcher
Arakawa Yuriel ... Masato
Wada Misa ... a maid
Katou Yoshikazu
Tokyo Joe
Takahashi naoki
Keyword: Zombie
DVD: Nextasy EX, NEED038 (2014.3.5)