Ikisudama

(6=6/1 voter)
a.k.a. DOPPELGANGER
a.k.a. SHADOW OF THE WRAITH
a.k.a. CAMPUS GHOST STORIES

(1) Ikisudama (trans. Doppelganger)
(2) Utsuhoishi no... (trans. Empty Stone)


Tosuka Domain & Toei Video, 2001.06.23, Color, 117 mins.

Producers: Kurosawa Man ... exective
Nakagawa Yoshihisa ... exective
Yuuki Yoshihiro
Kubota Masami
Director: Ikeda Toshiharu
Based on the comics by:
Sasanaya Yaeko (a.k.a. Sasaya Nanae)
Writers: Ozaki Masaya
Yamaguchi Setsu
Photo: Taguchi Haruhisa
Music: Kira Tomohiko
Other: Wakasa Shin'ichi ... special make-up
Kishiura Shuuichi ... wire operator
Hashimoto Mitsuaki ... VFX
Cast: Matsuo Yuuchi ... Yoshino Kazuhiko
Matsui Kouji ... Yoshino Ryouji
Miwa Hitomi ... Asaji Yuuko
Miwa Asumi ... Nakada Nahoko
Nakamura Yuma ... Yoshino Kyouko
Hirooka Yuriko ... Nakada Kimie
Katsura Asami ... Takemi Ako
Ayuse Kozue ... Kuramoto Mariko
Fujii Makiko ... Shirai Kazumi
Oosawa Mikio ... a young doctor
Saitou Satoru ... a teacher
Kanuma Eri ... Kazuhiko & Ryouji's mother
Takeda Takatoshi ... Kyouko's hasband
Namiki Shirou ... Nahoko's father
Itou Seiko
Enoki Hyouei ... Nahoko's neighborhood
Kubota Musashi ... a pupil
Nishiyama Sousuke
Yazu Isao
Keyword: Doppelganger, Living Ghost
DVD: Toei Video, DSZS07003, 5200 yen


Your Rate: