Yuuki Yoshihiro


(producer)
1976. Yaneura no sanposha (1976)
1977. Yumeno Kyuusaku no Shoujo jigoku
2001. Ikisudama