Kishiura Shuuichi


(other)
1988. Shiryou no wana (EVIL DEAD TRAP)
1989. Untama Giruu
1996. Gakkou no kaidan 2
1997. Parasite Eve
1997. Gakkou no kaidan 3
2001. Ikisudama
2002. Honogurai mizu no soko kara
2004. Yogen
2006. Rinne
2007. Kwaidan (2007)
2007. Sakebi (RETRIBUTION)