Youba


daiei, 1976, Color, 97mins.

Producers: Nagata Masaichi
Tokuma Yasuyoshi
Kanamaru Masumi
Director: Imai Tadashi
Based on the novel by:
Akutagawa Ryuunosuke
Writer: Mizuki Youko
Photo: Miyagawa Kazuo
Music: Manabe Riichirou
Other: Makiura Chishi ... SFX
Cast: Kyou Machiko ... Oshima
Ebara Shinjirou ... Shinzou
Ineno Kazuko ... Sawa
Mikuni Rentarou ... a man who do penance
Kodama Kiyoshi ... Ihara
Hatsui Kotoe
Jinbo Miki ... Otoshi
Shigaki Tarou ... Shinzou
Azuma Emiko


Your Rate: