Nagata Masaichi


(producer)
1953. Ugetsu monogatari (UGETSU)
1960. Ooe-yama Shuten-douji (1960)
1963. Yousou (BRONZE MAGICIAN)
1965. Daikaijuu Gamera (GAMMERA THE INVINCIBLE)
1966. Daikaijuu kettou: Gamera tai Barugon (GAMMERA VS BARUGON)
1966. Daimajin
1966. Daimajin ikaru
1966. Daimajin gyakushuu
1968. Botan dourou (1968)
1976. Youba