Kaidan

(9.666=145/15 voters)

trans. Ghost Stories
a.k.a. KWAIDAN

(1) Kurokami (trans. Black Hair)
(2) Yuki-onna (trans. Snow-woman)
(3) Miminashi Houichi no hanashi (trans. Tales of Houichi Who Have No Ears)
(4) Chawan no naka (In the Cup)


Toho, 1964.12.29, Color, 182mins.

Producer: Wakatsuki Shigeru
Director: Kobayashi Masaki
Based on the novel:
"Kaidan (Kwaidan)" by Koizumi Yakumo
Writer: Mizuki Youko
Photo: Miyajima Giyuu
Music: Takemitsu Tooru
Cast: Mikuni Rentarou ... a samurai (1)
Aratama Michiyo ... a samurai's first wife (1)
Watanabe Misako ... a samurai's second wife (1)
Ishiyama Kenjirou ... a father of second wife (1)
Akagi Ranko (1)
Kitahara Fumie (1)
Matsumoto Kappei (1)
Ieda Yoshiko (1)
Tsukimiya Otome (1)
Tanaka Kenzou (1)
Nakano Kiyoshi (1)

Kishi Keiko ... Oyuki (2)
Nakadai Tatsuya ... Minokichi (2)
Mochizuki Yuuko ... Minokichi's mother (2)
Sugai Kin ... a woman of the village (2)
Sengoku Noriko ... a woman of the village (2)
Nomura Akiko ... a woman of the village (2)
Hamada Torahiko (2)
Hamamura Jun ... Mosaku (2)

Nakamura Katsuo ... Houichi (3)
Tanba Tetsurou ... Heike's ghost (3)
Shimura Takashi ... a priest (3)
Hayashi Yoichi (3)
Muramatsu Eiko ... Kenreiinmon(3)
Tanaka Kunie ... Yasaku (3)
Kitamura Kazuo ... Heike's ghost (3)
Nakatani Ichirou ... a messanger (3)
Tomotake Masanori (3)
Hanazawa Tokue ... Matsuzou (3)
Natsukawa Shizue (3)
Takioka shin (3)
Kitashiro Makiko (3)
Kuwayama Masakazu (3)
Tsurumaru Tatsuhiko (3)
Tani Akira (3)
Kondou Yousuke (3)
Yamamoto Kiyoshi(I) (3)
Omino Kinji (3)
Nakamura Atsuo (3)
Sekiguchi Ginji (3)
Miyabe Akio (3)
Nagai Genzou (3)
Uchida Tooru (3)
Jinno Hikari (3)
Fukuhara Tatsuo (3)
Abe Kirou (3)
Yagi Toshirou (3)
Abe Yuriko (3)
Satou Yuri (3)
Satou Kyouichi(II) (3)
Aikawa Nobuo (3)
Kodama Taiji (3)
Maeda Nobuaki (3)
Shibata teruhiko (3)
Kaji haruo (3)
Yoshimura Michio (3)
Tabe Seiji (3)
Narita Mitsuko (3)
Mikura Noriko (3)
Nagayama Aiko (3)
Nakahata Michiko (3)

Nakamura Kan'emon III ... Kannai (4)
Takizawa Osamu ... a novelist (4)
Sugimura Haruko ... a woman in the novelist's house (4)
Nakamura Ganjirou ... a publisher (4)
Nakaya Noboru ... Shikibu Heinai (4)
Miyaguchi Seiji ... Kannai's steward (4)
Satou Kei ... Matsuoka Bungo (4)
Naraoka Tomoko ... Kannai's sister (4)
Kouyama Shigeru ... Kannai's co-worker (4)
Tazaki Jun ...Kannai's co-worker (4)
Orimoto Junkichi (4)
Kobayashi Akiji ... Kannai's co-worker (4)
Aoki Yoshirou (4)
Tamagawa Isao ... Okamura Heiroku (4)
Amamoto Hideyo ... Dobashi Kenzou (4)

Plot: (1) A man returned back to home where his wife lived after years absence. But his wife was still young.
(2) A man met a snow-woman and he promised he never told anyone about her in exchange for being kept alive.
(3) Houichi, a player of Biwa-guitar, pleased ghosts. Though Houichi was written the Buddhist scriptures on his whole body as talisman, his ears wasn't written. So ghosts cut off his ears.
(4) A man looked at the unknown man in the cup.
Keywords: Ghost, Snow Woman, Grudge Ghost
Aword: Cannes
Video: Toho, TLL-2478
DVD: Toho, TDV2721D, 6300 yen (2003.6)


Your Rate: