Kitashiro Makiko


(actress)
1965. Kaidan (KWAIDAN)
1984. Satomi 8 ken den (1984) (LEGEND OF THE EIGHT SAMURAI)
1984. Norowareta hanayome (TV)