Takemitsu Tooru


(music)
1964. Suna no onna (WOMAN IN THE DUNES)
1965. Kaidan (KWAIDAN)
1965. Yotsuya kaidan (1965)
1975. Sakura no mori no mankai no shita
1978. Ai no bourei (L'EMPIRE DE LA PASSION)
1979. Kataku