Sakura no mori no mankai no shita

a.k.a. UNDER THE BLOSSOMING CHERRY TREES

Toho, 1975, Color

Director: Shinoda Masahiro
Based on the novel:
"Sakura no mori no mankai no shita" by Sakaguchi Ango
Writer: Tomioka Taeko
Photo: Suzuki Tatsuo
Music: Takemitsu Tooru
Other: Asakura Setsu ... production designer
Cast: Wakayama Tomisaburou
Iwashita Shima
Isayama Hiroko
Hamamura Jun
Nishimura Kou
Okajima Tsuyako
Kanze Hideo
Shoufukutei Nikaku
DVD: Toho Video, TDV-15180D, 4725 yen (2005.5.27)


Your Rate: