Honto ni atta!! Real toshi densetsu: Onnen (DVD)

trans. It really exist! Real Urban Legend: Grudge


J.V.D., 2013.3.6, Color, 50 mins.

Director: Morishima Daisuke
Writers: Okazaki Yoshiyuki (eps.1)
Yamashita Wakana (eps.2)
Katou Yuuki (eps.3)
Satou Hidenori (eps.4)
Morishima Daisuke (eps.5 & 7)
Abe Shin'ichi (eps.6)

Cast: Morishima Daisuke ... Morishima (eps.1)
Nomura Tatsuya ... Kusanagi (eps.1)
Kawaguchi Eri ... Reiko (eps.1)
Uesugi Tomoyo ... Kana (eps.1)

Yamashita Wakana (eps.2)
Moriyama Yoshie ... Kana (eps.2)
Sakurada Kaworu ... Yukimi (eps.2)
Mouri Kouichi ... Komatsuda (eps.2)
Icarus Watanabe ... a bill collector (eps.2)
Taki Maki ... a fortuneteller (eps.2)

Okazaki Yuka ... Kouno Tomomi (eps.3)
Natsuki Akira ... Morimoto Makoto (eps.3)
Abe Yoshinobu ... Sasaki (eps.3)

Mitsumizo Kouji ... Suzuki Seiji (eps.4)
Taguchi Chihiro ... Saitou (eps.4)
Saitou Ken ... Itai Kiyotaka (eps.4)
Oomachi Sayaka ... Akane (eps.4)

Yamazoe Yuua ... Ikezawa Sanae (eps.5)
Kodama Shingo ... Yamanouchi (eps.5)
Satou Hiroshi ... Kadokura (eps.5)

Abe Shin'ichi (eps.6)
Morisaki Yoshihito (eps.6)
Seo Ayato (eps.6)
Oonaka Mari ... Aki (eps.6)
Haruna Megumi ... Erika (eps.6)
Sawai Ayaka ...Youko (eps.6)

Hidaka Yuria ... Yuri (eps.7)
Suzuki Hideto ... Kasuga Kan (eps.7)

Keyword: Urban Legend
DVD: J.V.D, JVDD1523R (2012.6.8)
Series: See "Honto ni atta!! Real toshi densetsu (DVD series)"