Morishima Daisuke


(director)
2010. Akihabara zombie (DVD)
2011. Honto ni atta!! Real toshi densetsu (DVD)
2012. Honto ni atta!! Real toshi densetsu 2 (DVD)
2013. Jukai oni-gokko (DVD)
2013. Honto ni atta!! Real toshi densetsu: Onnen (DVD)
2013. Matagi War Z (DVD)
2013. Daunroodo suruna!: Kindan noroi no apuri (DVD)
2014. Honto ni atta!! Real toshi densetsu: Jubaku (DVD)
2014. Haikyo oni-gokko (DVD)

(writer)
2010. Akihabara zombie (DVD)
2011. Honto ni atta!! Real toshi densetsu (DVD)
2012. Honto ni atta!! Real toshi densetsu 2 (DVD)
2013. Matagi War Z (DVD)

(producer)
2011. Honto ni atta!! Real toshi densetsu (DVD)

(actor)
2012. Honto ni atta!! Real toshi densetsu 2 (DVD)
2013. Honto ni atta!! Real toshi densetsu: Onnen (DVD)
2014. Honto ni atta!! Real toshi densetsu: Jubaku (DVD)