Honto ni atta!! Real toshi densetsu (DVD Series)Honto ni atta!! Real toshi densetsu (DVD)
Honto ni atta!! Real toshi densetsu 2 (DVD)
Honto ni atta!! Real toshi densetsu: Onnen (DVD)
Honto ni atta!! Real toshi densetsu: Jubaku (DVD)