Okazaki Yoshiyuki


(director)
2000. The Day Shuffle: Shiryou no mure (VIDEO)
2005. Akuma no ejiki: Third vivration (DVD)
2006. Zombie of the Dead 3: Evolution King(DVD)
2007. Ghost of the Dead (DVD)
2013. Jissai ni atta!! Norowareta DVD!! (DVD)
2014. Jissai ni atta!! Norowareta DVD!!: Kai (DVD)
2014. Akuma no ejiki: I Spit on Your Remains (DVD)
2015. Honto ni sonzai shita! Norowareta DVD: Ki (DVD)

(writer)
2000. The Day Shuffle: Shiryou no mure (VIDEO)
2005. Akuma no ejiki: Third vivration (DVD)
2007. Ghost of the Dead (DVD)
2013. Honto ni atta!! Real toshi densetsu: Onnen (DVD)
2014. Akuma no ejiki: I Spit on Your Remains (DVD)

(producer)
2000. The Day Shuffle: Shiryou no mure (VIDEO)
2013. Matagi War Z (DVD)
2014. Akuma no ejiki: I Spit on Your Remains (DVD)

(photo)
2014. Akuma no ejiki: I Spit on Your Remains (DVD)