Jissai ni atta!! Norowareta DVD!!: Kai (DVD)

trans. Cursed DVD which really exists: Mystery

2014.6.6, Color, 60 mins.

Director: Okazaki Yoshiyuki
Cast: Ushidaki Senka ... a storyteller

Ichikawa Airi ... Nagasawa (eps.1)

Nakatani Risa ... Toda (eps.2)
Kouno Yuria ... Satsuki (eps.2)

Isshiki Arisa ... Isshiki Arisa (eps.3)

Taki Maki ... a grandmother(eps.4)
Nayuki Kayo ... Yamaguchi (eps.4)

Matsumoto Mei ... Shiho (eps.5)
Kodama Yasuo ... a customer (eps.5)

DVD: J.V.D., JVDD-1571 (2014.6.6)
Series: "Norowareta DVD (series)"