Jissai ni atta!! Norowareta DVD!! (DVD)

trans. Cursed DVD which really exists

2013.7.12, Color, 63 mins.

Director: Okazaki Yoshiyuki
Cast: Ushidaki Senka ... a storyteller

Yamazoe Yuua ... Mai (eps.1)
Shiina Ayumi ... Miyuki (eps.1)
Sakuma Shouhei ... Ryou (eps.1)

Satsuki Miho (eps.2)
Abe Shin'ichi (eps.2)

Takahashi Ayumi ... Isomura (eps.3)
Morisaki Yoshihito (eps.3)

Ozawa Akari ... Saegusa Yukie (eps.4)
Li Kouji ... a director (eps.4)

Morisaki Ai ... Saotome (eps.5)
Hikino Maika ... Yumi (eps.5)
Kai Hiromi ... Hino (eps.5)

DVD: J.V.D., JVDD-1536 (2013.7.12)
Series: "Norowareta DVD (series)"