Ootake Shinobu no Reikan shoujo (TV)

trans. Ootake Shinobu in Spiritual Girl
Yomiuri TV, 1980.9.25, Color [drama, biography]

Director: Konno Tsutomu
Writer: Ootsu Kouichi
Cast: Ootake Shinobu ... Mifune Chizuko
Shinsui Sanshou ... Kiyohara
Nakamura Kumi
Katsuragi Rie ... Mifune Maru
Sano Asao
Kusaka Takeshi
Toura Rokkou
Uchida Asao
Note: Mifune Chizuko (1886 - 1911) is a female clairvoyant. It is said that Sadako of "Ring" series was modeled on her.
Keyword: Psychic Powers


Your Rate: