Shinsui Sanshou


(actor)
1980. Ootake Shinobu no Reikan shoujo (TV)
1988. Green Requiem
1991. Kamitsukitai
1997. Parasite Eve
1997-98. Ushiro no Hyakutarou (TV Series)