Ootsu Kouichi


(writer)
1966. Kaitei daisensou
1980. Ootake Shinobu no Reikan shoujo (TV)