Ootake Shinobu


(actress)
1980. Ootake Shinobu no Reikan shoujo (TV)
1991. Yo nimo kimyouna monogatari, Aki no tokubetsu-hen: News ojisan (TV)
1999. Kuroi ie
2009. Yo nimo kimyouna monogatari, Haru no tokubetsu-hen: Volunteer kourin (TV)