Hontoni atta kowai hanashi 3 (TV)

trans. Scary True Stories 3

"Shimi" (trans. Stain)
"Mayonaka nohaikaisha" (trans. the Midnight Wanderer)
"Byouin kitan" (trans. Strange Ward)
"Tsukareta ie" (trans. Possessed House)
"Shisha no propoozu" (trans. Proposal by the Dead)


Fuji TV, 2003., Color

Producer: Gotou Hiroyuki
Directors: Tsuruta Norio("Shimi", "Mayonaka no haikaisha", "Byouin kitan", "Tsukareta ie")
Seki Takuya ("Shisha no propoozu")
Based on the book:
"Honto ni atta kowai hanashi" (published by Asahi Sonorama)
Writers: Ogawa Tomoko(I) ("Shimi", "Shisha no propoozu")
Tsuruta Norio ("Shimi")
Shimizu Tatsuya ("Mayonaka nohaikaisha", "Byouin kitan")
Miyake Ryuuta ("Tsukareta ie")
Takagi Noboru ("Tsukareta ie")
Music: Fujiwara Hiroshi
Kudou Masayuki
Ogata Shin'ichirou
Cast: Zaizen Naomi ("Shimi")
Takahashi Katsumi ("Shimi")
Nekoze Tsubaki ("Shimi")

Abe Hiroshi(I) ("Mayonaka no haikaisha")
Ishibashi Kei ("Mayonaka no haikaisha")
Tsukaji Muga (from 7Drunk Dragon') ("Mayonaka no haikaisha")

Nakama Yukie ("Byouin kitan")
Yamamoto Michiko ("Byouin kitan")
Kuno Makiko ("Byouin kitan")

Yuusuke Santamaria ("Tsukareta ie")
Miura Rieko ("Tsukareta ie")
Ookura Kouji ("Tsukareta ie")

Yuuka ("Shisha no propoozu")
Saitou Keita ("Shisha no propoozu")
Yazawa Shin ("Shisha no propoozu")
Oomori Nao ("Shisha no propoozu")

Series: See "Hontoni atta kowai hanashi (Series)".


Your Rate: