Takahashi Katsumi


(actor)
1996. Organ
1999. Saimin (HYPNOSIS)
2003. Hontoni atta kowai hanashi 3 (TV)
2013. Tenma-san ga yuku (TV series)