Organ

(5.666=34/6 voters)
a.k.a. Organ: Bouryoku toshi

Organ Vito, 1996.07.06, Color, Standard, Stereo, 105mins., X-rated

Director: Fujiwara Kei
Writer: Fujiwara Kei
Photo: Fujiwara Kei
Music: Video Rodeo
Cast: Hirota Reona ... a woman teacher
Fujiwara Kei ... One-eyed Youko
Hasegawa Kimihiko ... Saeki
Nasa Takeomi ... Numata an inspector
Ookubo Satoru ... Aoki an inspector
Sugata Shun ... Nakanishi
Toushima Shouzou ... Yasuda
Sawada Yuugo ... Onda
Maekawa Yoshiaki
Yoshioka Nariaki ... Madara-no Shigeru
Nomura Osamu ... an inspector
Nakamura Emiko (II) ... Saeki's mother
Mineoka Yasuyuki
Ishihara Kouji ... a young man's body
Furumoto Kyouichi ... Toita an inspector
Ishikawa Jun ... an inspector
Yamada Momoko ... Numata's wife
Haruta Kazuko ... Kinoshita
Abe Yukiko ... a chrysalis girl
Kitano Hiroshi ... a doctor
Takahashi Katsumi ... a patrolman in the village
Endou Kiyoshi ... a forest worker
Matsuura Hideo ... a forest worker
Kanahama Natsuyo ... a schoolgirl's body
Nasa Kaoru ... Numata's son
Tanba Sachiko ... little Youko
Kamikawa Yuuki ... little Saeki
Fukusako Junko ... a patient
Awano Yuuki ... a patient
Awano Mito ... a patient
Keyword: Organ transplant
DVD: "Ultimate Edition" I.H.Create/ Orstack Oictures, ORS-6001/ ORSR-6001 (rent only), 4800 yen (Making, Interview)
Video: "Ultimate Edition" I.H.Create/ Orstack Oictures, ORSV-6001, 14800 yen
Air Field, AFJV-005, 15800 yen


Your Rate: