Shimizu Tatsuya


(writer)
2003. Hontoni atta kowai hanashi 3 (TV)
2004. Hontoni atta kowai hanashi (2004) (TV series)
2004. Hontoni atta kowai hanashi: tokubetsu-hen (TV)
2004. Hontoni atta kowai hanashi: Natsu no tokubetsu-hen 2004 (TV)
2009. Hontoni atta kowai hanashi: Fuyu no tokubetsu-hen 2009 (TV)