Tsuruta Norio

Besides horror movies, Mr. Tsuruta directed the films "Gotoshi kabusiki gaisha" or "Gotoshi kabushiki gaisha II" (1993). Also he appeared in "Gokudou Pro-Wrestling (VIDE)" (1994) as an actor.

Mr. & Mrs. Tsuruta's Homepage


"Around the Inko Tsuruta"


(director)
1985. Toneriko
1991. Hontoni atta kowai hanashi (VIDEO)
1991. Hontoni atta kowai hanashi: Dai 2 ya (VIDEO)
1992. Shin Hontoni atta kowai hanashi: Yuugen-kai (VIDEO)
1994. Senritsu no Mu taiken (VIDEO)
1996. Shin rei Video I (VIDEO)
1996. Shin rei Video II (VIDEO)
1996. Bourei gakkyuu (VIDEO) (A HAUNTED SCHOOL)
1996. Norowareta bijotachi: Akuryou kaidan (VIDEO)
1999. Gakkou no kaidan: Haru no tatari special (TV)
1999. Shin Kyoufu taiken: Senritsu no Mu taiken, tokubetu-ban (VIDEO)
1999. Shin rei Video III (VIDEO)
1999. Shin rei Video IV (VIDEO)
1999. Hontoni atta kowai hanashi (1999) (TV)
2000. Ring 0: Birthday
2000. Hontoni atta kowai hanashi 2 (TV)
2001. Kakashi
2001. Gakkou no kaidan: Haru no mononoke special (TV)
2002. Kaidan 100 monogatari (TV Series)
2002. Hinshi taiken (TV)
2003. Skyhigh (TV Series)
2003-2006. Kaidan Shin-mimibukuro (TV Series)
2003. Hontoni atta kowai hanashi 3 (TV)
2003. Hontoni atta kowai hanashi: Haru no kyoufu Mystery (TV)
2004. Skyhigh 2 (TV Series)
2004. Ultra Q: Dark Fantasy (TV series)
2004. Yogen
2004. Hontoni atta kowai hanashi (2004) (TV series)
2004. Hontoni atta kowai hanashi: tokubetsu-hen (TV)
2004. Hontoni atta kowai hanashi: Natsu no tokubetsu-hen 2004 (TV)
2004. Nippon no kowai yoru: Sukima (TV)
2005. Hontoni atta kowai hanashi: Natsu no tokubetsu-hen 2005 (TV)
2005. Hontoni atta kowai hanashi: 3D kyoufu thatre
2006. Hontoni atta kowai hanashi: Kamakura Mystery Tour Special, Natsu no tokubetsu-hen 2006 (TV)
2007. MASTER OF HORROR: DREAM CRUISE
2007. Hontoni atta kowai hanashi: Natsu no tokubetsu-hen 2007 (TV)
2008. Orochi (2008)
2008. Hontoni atta kowai hanashi: Natsu no tokubetsu-hen 2008 (TV)
2009. Hontoni atta kowai hanashi: Fuyu no tokubetsu-hen 2009 (TV)
2009. Hontoni atta kowai hanashi: 10 shuunen kinen special (TV)
2010. Hontoni atta kowai hanashi: Natsu no tokubetsu-hen 2010 (TV)
2011. Hontoni atta kowai hanashi: Natsu no tokubetsu-hen 2011 (TV)
2011. Ousama game
2012. POV: norowareta film
2012. Hontoni atta kowai hanashi: Natsu no tokubetsu-hen 2012 (TV)
2013. Talk To The Dead
2013. Akuryou byoutou (TV series)
2014. Z

(writer)
1985. Toneriko
1996. Bourei gakkyuu (VIDEO)
1999. Shin rei Video IV (VIDEO)
1999. Hontoni atta kowai hanashi (1999) (TV)
2001. Gakkou no kaidan: Haru no mononoke special (TV)
2002. Hinshi taiken (TV)
2003. Hontoni atta kowai hanashi 3 (TV)
2003. Hontoni atta kowai hanashi: Haru no kyoufu Mystery (TV)
2004. Yogen
2007. MASTER OF HORROR: DREAM CRUISE
2007. Hontoni atta kowai hanashi: Natsu no tokubetsu-hen 2007 (TV)
2008. Hontoni atta kowai hanashi: Natsu no tokubetsu-hen 2008 (TV)
2009. Hontoni atta kowai hanashi: Fuyu no tokubetsu-hen 2009 (TV)
2009. Hontoni atta kowai hanashi: 10 shuunen kinen special (TV)
2010. Hontoni atta kowai hanashi: Natsu no tokubetsu-hen 2010 (TV)
2011. Hontoni atta kowai hanashi: Natsu no tokubetsu-hen 2011 (TV)
2012. POV: norowareta film
2012. Hontoni atta kowai hanashi: Natsu no tokubetsu-hen 2012 (TV)
2013. Akuryou byoutou (TV series)
2013. Kaiki daisakusen: Mystery file (TV series)
2014. Z

(producer)
1999. Shin rei Video IV (VIDEO)

(actor)
1999. Shin Kyoufu taiken: Senritsu no Mu taiken, tokubetu-ban (VIDEO)
2000. Gakkou no kaidan: Haru no noroi special (TV)

(other)...supervisor
2000. Shin rei Video V (VIDEO)
2000. Shin rei Video VI (VIDEO)