Z

aka. Z - zetto
aka. Z: Hatenaki kibou (title of the movie version)

2014.7.26., Color

Director: Tsuruta Norio
Based on the comic:
"Z" by Aihara Kouji
Writers: Tsuruta Norio
Sakamaki Hiroshi
Cast: Kawamoto Mayu ... Toda Rinko
Kijima Noriko
Tanaka Miharu
Satou Hisanori
Sakuraba Yukari
Mao Ruru
Aoki Tomohiro
Ichii Nii
Nakamura Ryuuten
Kusumi Mizuki
Oyakawa Yuuji
Matsuda Shouichi
Nanaumi Nana
Aihara Kouji ...a zombie
Keyword: Zombie