Jigoku (1960)

(9.545=105/11 voters)

a.k.a. HELL
a.k.a. INFERNO

Shin-Toho, 1960.08.05, Color, 100mins.

Producers: Ookura Mitsugu
Kasane Sousuke
Director: Nakagawa Nobuo
Writesr: Nakagawa Nobuo
Miyagawa Ichirou
Photo: Morita Mamoru
Music: Watanabe Chuumei
Cast: Amachi Shigeru ... Shimizu Shirou
Numata Youichi ... Tamura
Arashi Kanjuurou ... Enma daiou
Mitsuya Utako ... Taniguchi Sachiko
Nakamura Torahiko ... Professor Yajima
Hayashi Hiroshi ... Shimizu Gouzou
Ootomo Jun ... Taniguchi Ensai
Miyata Fumiko ... Yajima Fumi
Tokudaiji Kimie
Tsuji Kiyoko
Ootani Tomohiko
Miya Kouichi
Shinguuji Hiroshi
Izumida Hiroshi ... Shiga kyouichi
Ono Akiko ... Youko
Yamashita Akiko
Yamakawa Sakutarou
Ishikawa Rei
Plot: People who did wrong go to hell and are given hard tortures.
Keywords: Hell, Torture, oni
DVD: Beam Entertainment, BIBJ-1301, 4800 yen


Your Rate: