Numata Youichi


(actor)
1956. Kaii Utsunomiya tsuritenjou
1959. 99 hon me no kimusume
1959. Ama no bakemono yashiki
1960. Jigoku (1960)
1960. Kaibyou Otamagaike
1966. Ougon Bat
1966. Ultra Q (TV Series)
1998. Ring (1998)
1999. Ring 2