Yamashita Akiko


(actress)
1957. Kaidan Honsho 7 fushigi
1958. Kaidan chibusa enoki (1958)
1960. Jigoku (1960)
1960. Hanayome kyuuketsuma
1960. Kaidan ama yuurei