Hidari Bokuzen


(actor)
1956. Byaku fujin no youren (MADAM WHITE SNAKE)
1959. Nippon tanjou (BIRTH OF JAPAN, THREE TREASURES)
1960. Gas-ningen dai 1 gou (THE HUMAN VAPOR)
1965. Daikaijuu Gamera (GAMMERA THE INVINCIBLE)
1968. Vampire (TV Series)
1969. Toukaidou obake douchuu