Vampire (TV Series)

(10=10/1 voter)

1968, Color

Producers: Ikeuchi Tatsuo
Suzuki Yoshio
Directors: Yamada Takeshi
Kikuchi Yasushi
Mafune Tei
Based on the comic:
"Vampire" by Tezuka Osamu(I)
Writers: Fukuda Yoshiyuki ... supervisor & words of the theme song
Yamaura Hiroyasu
Tsuji Masaki
Fujinami Toshirou
Photo: Sasaki Yuuji
Yazawa Kazuyoshi
Music: Tsukasa Ichirou
Hayashi Hikari ... nysic of the theme song
Other: Sugii Gisaburoo .. animation director
Shimizu Tatsumasa ... technical director
Mushi Production ... composition
Cast: Mizutani Yutaka ... Toppei
Yamamoto Yoshiaki ... Chippei
Satou Hiroshi ... Rock
Watanabe Fumio ... Morimura a reporter
Toura Rokkou ... Professor Atami
Tezuka Osamu(I) ... himeslf
Ueda Kichijirou ... Oonishi Gouzou
Kiryuu Kaoru ... Oonishi Mika
Hiramatsu Yoshimi ... Mrs. Oonishi
Iwashita Hiroshi ... Captain Geta
Tachi Keisuke ... Tachikawa
Nakahara Shigeo ... Nakahara
Sugai Ichirou ... the head of first investigation section
Hidari Bokuzen ... Dr. Tachibana
Katena Kiyomi ... Iwaneyama Ruriko
Kimura Akira ... Maruyama
Kasuga Chiyomi ... a butterfly vampire
Minakami Ryuuko ... a woman who Rock disguised
Furukawa Yoshiko ... a woman who Rock disguised
Kobayashi Akiji ... narrator
Keyword: Werwolf
Video: Toei Video, TM02555~60, each 2800 yen (2000.07.21)


Your Rate: