Sugii Gisaburoo


(director)
1969. Dororo (1969) (TV Series)
2003-2004. Hitsuji no uta (DVD series)
2011. Toufu kozou

(writer)
2003-2004. Hitsuji no uta (DVD series)
1992. Jissouji Akio no fushigi-kan"Pookey" (VIDEO)

(other)
1968. Vampire (TV Series)
1973. Kanashimi no Belladonna