Okinawa no kowai hanashi (TV series)

trans. Okinawan scary stories
Ryuukyuu housou

Okinawa no kowai hanashi (TV)
Okinawa no kowai hanashi 2 (TV)
Okinawa no kowai hanashi 3 (TV)
Okinawa no kowai hanashi 4 (TV)
Okinawa no kowai hanashi 5 (TV)
Okinawa no kowai hanashi 6 (TV)
Okinawa no kowai hanashi 2008 (TV)
Okinawa no kowai hanashi 2009 Natsu (TV)
Okinawa no kowai hanashi 2010 Natsu (TV)
Okinawa no kowai hanashi 2011 Natsu (TV)
Okinawa no kowai hanashi 2012 (TV)
Okinawa no kowai hanashi 2013 Natsu (TV)

DVD: [Sekai no kowai hanashi series: vol.1 Okinawa no kowai hanashi] CCRE, CCRR3001 (2007.1.26, including "Daruma-san ga koronda", "13 kaime no Eve", "Yuurei" and "Kemuri ga me ni shimiru")