Okinawa no kowai hanashi 2008 (TV)

trans. Okinawan scary stories 2008

"Kaibutsu: Majimun", "Suumii", "Kurashimi"


Ryuukyuu housou, 2008.8.16, Color

Producer: Yamada Yuuki ... planner
Keyword: Okinawan Folklore
Series: See "Okinawa no kowai hanashi (TV series)".


Okinawa no kowai hanashi 2008: Kaibutsu: Majimun

trans. Okinawan scary stories: Monster: majimun

Director: Kishimoto Tsukasa
Writer: Kishimoto Tsukasa
Cast: Shinjou Airi
Yamashiro Tomoji
Heian Nobuyuki
Yuuki Takashi
Keyword: Living Ghost


Okinawa no kowai hanashi 2008: Suumii

trans. Okinawan scary stories: Watching through an opening

Director: Zakimi Shouichirou
Writers: Zakimi Shouichirou
Taira Sen'ichi
Cast: Terachi Naoko
Natsuko
Seiichi
Yamazoe Takeshi
Ueta Mimi
Ueta Mami


Okinawa no kowai hanashi 2008: Kurashimi

trans. Okinawan scary stories: Dark corner
a.k.a. Teketeketeke

Director: Kawabata Shouji
Cast: Momohara Haruka
Hokama Miyoko
Oomine Jun


Your Rate: