Yuuki Takashi


(actor)
2004. Onmyou-ji: Youma toubatsuki (VIDEO)
2004. Nichijou kyoufu gekijou: Omohi no tama
2007. Akookuroo
2008. Okinawa no kowai hanashi 2008: Kaibutsu: Majimun (TV)