Okinawa no kowai hanashi 2010 Natsu (TV)

trans. Okinawan scary stories 2010 Summer

Eps 1 "Futenma-san Jinguuji, Ni ji no reidou" (trans. Jinguuji Temple, Mt. Futenma, A mausoleum at 2 AM)
Eps 2 "Kaidan kibun" (trans. Strange ghost story)
Eps 3 "Miiganchoo" (trans. Glasses)


Ryuukyuu housou, 2010.8.18, Color

Directors: Aragaki Takushi (Eps 1)
Ikeda Satoshi (Eps 2)
Takayama Souichi (Eps 3)
Writers: Nagata Kensaku (Eps 1)
Tsuruta Kousuke (Eps 2)
Takayama Souichi (Eps 3)
Photo: Shimabukuro Hiroyasu (Eps 1)
Miyagi Kazuma (Eps 2)
Cast: Matayoshi Yuuko (Eps 1)
Heian Nobuyuki (Eps 1)
Kouchi Takako (Eps 1)
Aragaki Shin'ya (Eps 1)

Kawamitsu Ai ... Uezato Momoto (Eps 2)
Kakazu Yuri (Eps 2)
Yamauchi Chigusa (Eps 2)
Touzan Shouichi (Eps 2)
Yamauchi Kimi (Eps 2)
Tamaki Tazuko (Eps 2)
Uchida Shuusaku (Eps3)
Momohara Haruka (Eps3)
Oomine JUn (Eps3)

Series: See "Okinawa no kowai hanashi (TV series)".