Yo nimo kimyouna monogatari (Series)

trans. Strange Stories
List::

Yo nimo kimyouna monogatari (TV series)
Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen (1990) (TV)
Yo nimo kimyouna monogatari: Fuyu no tokubetsu-hen (1991) (TV) (I)
Yo nimo kimyouna monogatari: Haru no tokubetsu-hen (1991) (TV)
Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen (1991) (TV)
Yo nimo kimyouna monogatari: Fuyu no tokubetsu-hen (1991) (TV) (II)
Yo nimo kimyouna monogatari: Haru no tokubetsu-hen (1992) (TV)
Yo nimo kimyouna monogatari: Fuyu no tokubetsu-hen (1992) (TV)
Yo nimo kimyouna monogatari: Manatsu no tokubetsu-hen (TV)
Yo nimo kimyouna monogatari: Fuyu no tokubetsu-hen (1994) (TV)
Yo nimo kimyouna monogatari: Haru no tokubetsu-hen (1994) (TV)
Yo nimo kimyouna monogatari: Tanabata no tokubetsu-hen (TV)
Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen (1994) (TV)
Yo nimo kimyouna monogatari: Haru no tokubetsu-hen (1995) (TV)
Yo nimo kimyouna monogatari: Fuyu no tokubetsu-hen (1995) (TV)
Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen (1995) (TV)
Yo nimo kimyouna monogatari: Fuyu no tokubetsu-hen (1996) (TV)
Yo nimo kimyouna monogatari: Haru no tokubetsu-hen (1996) (TV)
Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen (1996) (TV)
Yo nimo kimyouna monogatari: Seiya no tokubetsu-hen (TV)
Yo nimo kimyouna monogatari: Haru no tokubetsu-hen (1997) (TV)
Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen (1997) (TV)
Yo nimo kimyouna monogatari: Haru no tokubetsu-hen (1998) (TV)
Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen (1998) (TV)
Yo nimo kimyouna monogatari: Haru no tokubetsu-hen (1999) (TV)
Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen (1999) (TV)
Yo nimo kimyouna monogatari: Haru no tokubetsu-hen (2000) (TV)
Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen (2000) (TV)
Yo nimo kimyouna monogatari: Eiga no tokubetsu-hen
Yo nimo kimyouna monogatari: SMAP no tokubetsu-hen (TV)
Yo nimo kimyouna monogatari: Haru no tokubetsu-hen (2001) (TV)
Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen (2001) (TV)
Yo nimo kimyouna monogatari: Haru no tokubetsu-hen (2002) (TV)
Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen (2002) (TV)
Yo nimo kimyouna monogatari: Haru no tokubetsu-hen (2003) (TV)
Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen (2003) (TV)
Yo nimo kimyouna monogatari: Haru no tokubetsu-hen (2004) (TV)
Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen (2004) (TV)
Yo nimo kimyouna monogatari: Haru no tokubetsu-hen (2005) (TV)
Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen (2005) (TV)
Yo nimo kimyouna monogatari: 15 shuunen no tokubetsu-hen (TV)
Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen (2006) (TV)
Yo nimo kimyouna monogatari: Haru no tokubetsu-hen (2007) (TV)
Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen (2007) (TV)
Yo nimo kimyouna monogatari: Haru no tokubetsu-hen (2008) (TV)
Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen (2008) (TV)
Yo nimo kimyouna monogatari: Haru no tokubetsu-hen (2009) (TV)
Yo nimo kimyouna monogatari: Aki no tokubetsu-hen (2009) (TV)


Yo nimo kimyouna monogatari: Video no tokubetsu-hen

a.k.a. a.k.a. Yo nimo kimyouna monogatari: DVD no tokubetsu-hen

vol.1 - 3

Vol.1

including: "Lunatic Love"
"Tomoko no nagai yoru"
"Tobira nosaki"
"Virus"
"Jisatsu higan"
Video: [Yo nimo kimyouna monogatari: Video no tokubetsu-hen 1]
DVD: [Yo nimo kimyouna monogatari: DVD no tokubetsu-hen 1] Pony Canyon, PCBC-51358 (2008.4.2)

Vol.2

including: "Kanrinin"
"Kanzen chiryou-hou"
"Nozomi, nishi he"
"Onna wa shindeinai"
"2040 nen no Merry Christmas"
Video: [Yo nimo kimyouna monogatari: Video no tokubetsu-hen 2]
DVD: [Yo nimo kimyouna monogatari: DVD no tokubetsu-hen 2] Pony Canyon, PCBC-51359 (2008.4.2)

Vol.3

including: "Nozomi no yume"
"Manual keisatsu"
"Choueki 30 nichi"
"Sensei no 'anna koto'""
"kega"
Video: [Yo nimo kimyouna monogatari: Video no tokubetsu-hen 3]
DVD: [Yo nimo kimyouna monogatari: DVD no tokubetsu-hen 3] Pony Canyon, PCBC-51360 (2008.4.2)