Yo nimo kimyouna monogatari: Manatsu no tokubetsu-hen (TV)

trans. Strange Stories: Midsummer Sepcial Edition

"Hijoushiki enkai"
"Tonari no koe"
"Gaado shita no dekigoto"
"Lovechair"
"Ijimerareru onna"


Fuji TV, 1993.7.30, Color

Cast: Tamori ... storyteller
Series: See "Yo nimo kimyouna monogatari (Series)".


Yo nimo kimyouna monogatari, Manatsu no tokubetsu-hen: Hijoushiki enkai

trans. Strange Stories: Thoughtless Banquet

Cast: Ishiguro Ken


Yo nimo kimyouna monogatari, Manatsu no tokubetsu-hen: Tonari no koe

trans. Strange Stories: Neighbor's Voice

Cast: Matsushita Yuki


Yo nimo kimyouna monogatari, Manatsu no tokubetsu-hen: Gaado shita no dekigoto

trans. Strange Stories: Incident under the Guradrail

Cast: Sugawara Bunta


Yo nimo kimyouna monogatari, Manatsu no tokubetsu-hen: Lovechair

trans. Strange Stories: Lovechair

Cast: Minami Kaho
Ishibashi Tamotsu


Yo nimo kimyouna monogatari, Manatsu no tokubetsu-hen: Ijimerareru onna

trans. Strange Stories: A Tormented Woman

Cast: Ootsuru Gitan


Your Rate: