Yo nimo kimyouna monogatari: Haru no tokubetsu-hen (1996) (TV)

trans. Strange Stories: Spring Sepcial Edition

"Midnight DJ"
"Nenkou fujoretsu"
"Kega"


Fuji TV, 1996.3.25, Color

Cast: Tamori ... storyteller
Series: See "Yo nimo kimyouna monogatari (Series)".


Yo nimo kimyouna monogatari, Haru no tokubetsu-hen: Midnight DJ

trans. Strange Stories: Midnight DJ

Director: Ochiai Masayuki
Cast: Ishiguro Ken
Kanno Miho
Oomori Nao


Yo nimo kimyouna monogatari, Haru no tokubetsu-hen: Nenkou fujoretsu

trans. Strange Stories: Non-seniority system

Cast: Kaneda Akio


Yo nimo kimyouna monogatari, Haru no tokubetsu-hen: Kega

trans. Strange Stories: Injury

Director: Ogura Hisao
Based on the short novel:
"Kega" by Nakai Norio
Writer: Kimizuka Ryouichi
Cast: Wshio Isako ... Takimura Misaki
Imai Masayuki ... Takimura Yukio (Misaki's husband)
Oosugi Ren ... a police detective
Video: [Yo nimo kimyouna monogatari: Video no tokubetsu-hen 3]
DVD: [Yo nimo kimyouna monogatari: DVD no tokubetsu-hen 3] Pony Canyon, PCBC-51360 (2008.4.2)


Your Rate: