Makai Toshi Shinjuku (VIDEO)

a.k.a. DEMON CITY SHINJUKU

Japan Home Video, 1988, Color, Animation, 80mins.

Producers: Kuri Kousuke ... planner
Kurata Kenji
Director: Kawajiri Yoshiaki
Based on the novel by:
Kikuchi Hideyuki
Cast (Voice): Hori Hideyuki
Tsuru Hoiromi
Tonmiya Kyouko
Kobayashi Kiyoshi
Nagai Ichirou
Video: Japan Home Video
DVD: Japan Home Video, FV-004, 4700 yen (2000.11.24)
Japan Home Video, "Kikuchi Hideyuki 3 sakuhin" (c/w "Youjuu toshi", "Kaze no na wa Anemuzia") (2001.5.25)


Your Rate: