Kikuchi Hideyuki


(author)
1985. Vampire Hunter D (1985)
1987. Youjuu toshi (WICKED CITY)
1988. Makai toshi Shinjuku
1993. THE WICKED CITY (Hong Kong)
2001. Vampire Hunter D (2001)
2006. Ame no machi

(actor)
2006. Ame no machi