Hebi-onna

(6=12/2 voters)

a.k.a. Zombie Snake
trans. Snake Woman


Tsuburaya eizou, 2000.04,22, Color, Vista size, 88 mins. PG-12

Producers: Ishikawa Hiroshi(II) ... planner
Tsuburaya Akira ... planner
Seto Tsuneo
Imai Asayuki
Oota Hiroki
Director: Shimizu Atsushi
Writer: Konaka Chiaki
Photo: Nishikubo Tadahiro
Music: Nakagawa Kou
Other: Wakasa Shin'ichi ... special make-up
Jissouji Akio ... title drawing
Cast: Saeki Hiunako ... Yano Aya
Ishibashi Tamotsu ... Morimiya Kazuki
Natsuo Yuuna ... Morimiya Kyouko
Suwa Tarou ... Inose
Ookawa Hiroki ... a photographer
Mori Maiko ... Tanigawa Yoshimi
Itou Seiko ... a long-haird woman
Akiyama Kyouko ... a make-up artist
Motomura Yuu ... Takanashi Taku
Iio Hideki ... Kyouko's boyfriend
Houfuku Norihiko ... a photographer
Kou Yumi ... Juri
Yagi Yukari ... Reika
Hirono Takeru ... a boy
Takagi Hitoshi(II) ... a taxi driver
Fujii Sakae ... Akashi Kenji
Murakami Yuki
Miyazawa Yuuna
Oohashi Mitsunori
Keyword: Snake Woman
Video: Tsuburaya eizou / Toei Video, ZF00496, rent only
DVD: Beam Entertainment, BIBJ-1511, 4800 yen (2000.11.25)
Beam Entertainment, 98DRJ-30002, rent only (2000.11.25)


Your Rate: