Natsuo Yuuna

b.1974.
(actress)
1997. Tokyo Beast
1997. Gensou Midnight (TV series) "Yukidomari"
1998. Otsuyu: Kaidan botan dourou ... Otsuyu
2000. Hebi-onna
2001. Shin Kasanegafuchi (VIDEO)
2002. Jisatsu circle
2003. Damned File (TV Series)
2003. Susurinaki (DVD)
2005. Rensa kaidan (TV series)
2007. Ekusute (HAIR EXTENSIONS)