Otsuyu

from "Botan dourou"


(character)
year title cast
1926 Botan dourou (1926) Matsuura Tsukie
1937 Kaidan botan dourou (1937) Fukamizu Fujiko
1968 Botan dourou (1968) Akaza Miyoko
1969 Botan dourou (1969) (TV) Takada Miwa
1970 Kaidan botan dourou (1970) (TV) Kanai Yumi
1972 Seidan: Botan dourou Ogawa Setsuko
1982 Kaidan botan dourou (1982) (TV) Kana Akiko
1993 Seishun Botan dourou (TV) Miyazawa Rie
1994 Kwaidan III: Botan dourou (TV) Mizuno Maki
1998 Otsuyu: Kaidan botan dourou Natsuo Yuuna
2002 Kaidan 100 monogatari (TV Series) Seto Asaka
2003 Inagawa Junji no densetsu no Horror (VIDEO) Ookouchi Nanako
2007 Kaidan botan dourou: Motto motto aisaaretakatta. Takagi Rina